Laver du mange noter?

App’en “Noter” har tilsyneladende Apples fokus for smarte forbedringer.
I en anden episode har jeg vist hvordan du kan sætte et kodeord på en note, og glemmer du kodeordet, så er noter ikke mere læsbar.
Jeg har nu opdaget, at Noter har fået “tags”, det danske ord vil måske være “etiket”, men lad os holde ved “tags”.

Tags kendes fra andre apps og er karakteriseret ved at et nøgleord forsynes med et “#” lige foran ordet.

Opskrifter, kommentarer, huskesedler, der er mange ting du kan bruge Noter til.

I dette eksempel er jeg malermester eller kunstner, ligemeget hvad, så drejer det sig om farver.

Jeg laver 3 noter, en rød, en blå og en grøn.
I hver note er mine kommentarer.
Det vil sige ganske almindelige ord, der danner sætninger.

Alle 3 noter en ens bortset fra at de hver især indeholder ordet for den farve de repræsenterer.

Blå-note-start:

Dette er historien om farven #blå
Det er #farven der tæller.

Når du skriver en tekst kan du indsætte ord som et tag (etiket), det gøres ved foran ordet sætte et hashtag og afslutte ordet med et mellemrum.
Du vil så se at ordet skriver farve. Alle de tags du sætter kan ses på forsiden af Noter.

På den måde kan du ved et klik får alle noter med f.ex tagget “blå”, du skal bare klikke i feltet med det pågældende tag.

Blå-note-slut

Hvad har jeg gjort:
Jeg har sat tags ind i noten, en tag er et ord, hvor der foranstilles et #, og som afsluttes med et mellemrum – når det er sket skifter ordet farve.

Jeg har lavet 2 tags: #blå og #farven

Hvad sker der så?

De tags du har oprettet ses som knapper på oversigten i Noter.
Hvis du trykker på knappen {#blå}, så listes alle dokumenter med det tag.

Alle mine 3 test noter indeholder hver især de 3 farver, men de indeholder også ét fælles ord, nemlig “farven”.

Nu klikker vi så på knappen {#farven}

Så kommer 3 noter frem, en blå, en grøn og en rød

Hvis du vil kan du godt kombinerer knapperne du trykker først {#farven} og derefter på  {#rød}

Så kommer først 3 noter frem, derefter kun noten for rød.

Knappen har dog flere funktioner

Første klik: Giver dig de noter med den valgte tag
Andet klik: Giver dig de noter som ikke indholdet den valgte tag (knappen har en streg igennem ordet)
Tredje klik: Bringer dig tilbage til udgangspunktet.

Avanceret brug af tags

Med de 3 noter i min test, kan man f.eks. vælge alle noter med tag’et #farven, og ved at klikke 2 gange på #rød få følgende resultat:

Alle noter med ordet “farven”, men hvor ordet “rød” ikke forekommer.

Hvis du forsyner dine noter – hvad de så end omhandler – med tags, så kan du let få et hurtigt overblik ved at bruge tags.

Det du netop har læst er vist i dette pdf-dokument:

Få mit Informationsbrev med orientering om nye tips.

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.